Hva synes du om Interreg Sverige-Norge?

For å få gjort en best mulig jobb ut mot alle som arbeider eller har planer om å arbeide i et Interreg Sverige-Norge-prosjekt, er det viktig for sekretariatet å få mer informasjon om hva som fungerer godt og dårlig.

Interreg Sverige-Norge gjennomfører derfor en brukerundersøkelsen som retter seg mot dem som har hatt en rolle i et av programmenes prosjekter. Enten som deltager, finansør, beslutningsgruppemedlem eller annet.

Klikk her for å delta. Svarfrist er 1. oktober.