Sverige-Norge gjør opp status

Det er länstinget i Jämtland som står bak statusrapporten, som gir et overblikk over hvordan Interreg-samarbeidet bidrar til å løse grenseregionale utfordringer i Sverige og Norge. Tre år inn i programperioden har Sverige-Norge-programmet blant annet bidratt til å realisere 76 prosjekter og forstudier med en totalramme på nær 130 millioner euro. Rapporten konkluderer med at klima- og bærekraftfokus preger det grenseregionale samarbeidet mellom de to landene.

Du kan lese hele rapporten ved å klikke på vedlegget under denne artikkelen.