Programmet er klart for verdens største regionalutviklingskonferanse

European Week of Regions and Cities er et største årlige arrangementet som avholdes i Brussel av EU og den største konferansen i verden for regional og lokal utvikling. EUs viktigste regionalpolitiske arrangement samler hvert år mer enn 6000 deltagere fra mer enn 200 regioner fra EUs medlemsland og såkalte tredjepartsland, inkludert Norge.

Årets konferanse arrangeres 9. – 12. oktober. Nå er programmet klart. Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å gjøre deg kjent med programmet, og at du melder deg på så raskt som mulig. De mest populære workshopene fylles raskt opp.

Det er Regionalkomiteen og EUs generaldirektorat for regionalpolitikk som arrangerer uka i samarbeid med ulike regionale aktører. Også i år vil norske aktører være på plass, blant annet gjennom delarrangement i regi av de norske regionkontorene i Brussel.

Årets overbyggende tema og overskrift vil være ”Regions and Cities working for a better future”. Mer enn 100 arrangement skal avholdes i underkategoriene:

Vil du vite mer om #EURegionsWeek? Les mer her.