Tilbake

Programmet er klart for verdens største regionalutviklingskonferanse

Nå kan du melde deg på European Week of Regions and Cities 2017.

European Week of Regions and Cities er et største årlige arrangementet som avholdes i Brussel av EU og den største konferansen i verden for regional og lokal utvikling. EUs viktigste regionalpolitiske arrangement samler hvert år mer enn 6000 deltagere fra mer enn 200 regioner fra EUs medlemsland og såkalte tredjepartsland, inkludert Norge.

Årets konferanse arrangeres 9. – 12. oktober. Nå er programmet klart. Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å gjøre deg kjent med programmet, og at du melder deg på så raskt som mulig. De mest populære workshopene fylles raskt opp.

Det er Regionalkomiteen og EUs generaldirektorat for regionalpolitikk som arrangerer uka i samarbeid med ulike regionale aktører. Også i år vil norske aktører være på plass, blant annet gjennom delarrangement i regi av de norske regionkontorene i Brussel.

Årets overbyggende tema og overskrift vil være ”Regions and Cities working for a better future”. Mer enn 100 arrangement skal avholdes i underkategoriene:

  • Building resilient regions and cities; Her vil fokuset være på de økonomiske og sosiale virkningene av globaliseringen og reaksjonene på EUs politikk på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her vil man få mulighet til å presentere og diskutere innovasjon og hvordan gjøre Europas byer mer smarte.
  • Regions and cities as change agents; Her vil man vurdere tilpasninger til EUs regionale og urban-politikk for de neste 5-10 årene, og oppmuntre til en mer generell refleksjon omkring EU fra perspektivet til byer og regioner. Her har man et plattform for å illustrere bidrag byer og regioner har hatt til det europeiske prosjektet. Man vil også diskutere hvordan Europa skal svare på utfordringer knyttet til migrasjon og integrering, samt hvordan en kan effektivisere EU-programmene i sammenheng med ulike fond og finansielle instrumenter.
  • Sharing knowledge to deliver results; Her vil regionale og nasjonale myndigheter ha mulighet til å dele erfaringer og vise gode eksempler.

Vil du vite mer om #EURegionsWeek? Les mer her.

Tilbake