Nye muligheter med ESPON

Utlysningen omfatter fire målrettede analyser:

  1. The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators
  2. Future Digital Health in the EU
  3. Study on urban dimensions of digital transition in Europe
  4. Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine area. Towards a common vision

Utlysningene har søknadsfrist 8. august 2017. Søknadsdokumenter og annen relevant informasjon finner du på ESPON EGTC e-Tendering Platform.

Om ESPON
ESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer. ESPON finansieres av EUs fond for regionalutvikling (ERDF) med 41 300 000 euro i perioden 2014 – 2020. I samme periode bidrar norske myndigheter med 774 000 euro.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innen:

Samarbeidsregioner:
Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros, Island, Liechtenstein og Sveits.

Hvem kan søke om støtte?
ESPON lyser ut konkrete kunnskapsoppdrag. Blant målgruppene er: