Skaper regional vekst med biobasert emballasje

Oljebasert plast representerer et stort miljøproblem, noe som får større og større oppmerksomhet. Mesteparten av søppelmengden som finnes i havet er av plast. Interregprosjektet ”Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer” overordnede mål er å skape vekst i regionen gjennom å utvikle biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes oljebasert plast fra fossile råvarer.

I mange typer emballasje er oljebasert plast dominerende i dag på grunn av funksjonelle egenskaper kombinert med lav pris (f.eks. fiskekasser, plast som er i direkte kontakt med kjøtt og fisk etc.). Ved å koble forskningsbasert kompetanse og sentrale industriaktører fra treforedlingsindustri og plastindustri på begge sider av grensen, skal prosjektet bidra til å utvikle nye fornybare komposittmaterialer fra cellulose som kan erstatte oljebaserte materialer.

– Cellulose som erstatning for petroleumsbaserte plastmaterialer er viktig for næringsmiddelindustrien, og spesielt i fiskeindustrien som er så stor for oss på norsk side. En overgang fra oljebasert til biobasert emballasje vil være med å bidra til en reduksjon i klimagassutslippene sier Terje Sørvik, varaordfører i Interreg Sverige-Norges styringskomité Nordens Grønne Belte.

Med ambisjon om å bidra til regionens bærekraftige utvikling og styrke det grenseregionale samarbeidet har Styringskomiteen for Interreg Sverige-Norge vedtatt å støtte søknaden til Interreg Sverige-Norge med kr 4,2 mill NOK (521 567 EUR) for utvikling av prosjektet ” Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer”. Totalt prosjektbudsjett for Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer er 4,2 mill NOK over en prosjekttid på tre år.