Samarbeid og tilknytning under Østersjøforumet i Berlin

Årets forum ble arrangert av det tyske utenriksdepartementet i samarbeid med CPMR-Østersjøkommisjonen i Berlin 13. og 14. juni. Forumet ble høytidelig åpnet av Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel. I sin åpningstale understreket han verdien og viktigheten av dialog og samarbeid i Østersjøregionen, også med de statene som ikke er medlemmer av EU.

Den overgripende tematikken for det to dager lange forumet var tilknytning (connectivity) – i bred forstand. Programmet bød på interessante betraktninger og diskusjoner rundt blant annet bærekraftige transportkorridorer, smarte byer, e-helse og fremtidens sjøfart. I det tyske utenriksdepartementets lokaler var det også ryddet plass til en egen lounge for nettverksbygging og spontane diskusjoner mellom aktører fra hele Østersjøregionen.

Det norske formannskapet i BSSSC (Østlandssamarbeidet) bidro til gjennomføring av en ungdomskonferanse i forkant av forumet samt med et seminar under selve forumet. Fem norske ungdommer var med på konferanse og seminar. Seminaret for å fremme ungdommens stemme i Østersjøstrategien ble moderert av Ole Martin Gjestad fra Østfold – tidligere medlem i ØstsamUng. Formann i BSSSC, Roger Ryberg, holdt appell.

Det neste forumet for EUs Østersjøstrategi arrangeres i Tallinn 4. – 5. juni 2018.