Nye prosjekter styrker naboskapet

Interreg Sverige-Norge-programmet arrangerte nylig et oppstartsseminar for nye prosjekter i delområdene Grenseløst samarbeid og Indre Skandinavia. Partnere fra både norsk og svensk side var med på seminaret. I løpet av dagen fikk deltakerne en oversikt over forventninger, krav og andre tips til en god gjennomføring av Interreg Sverige-Norge-prosjekter.

Hensikten med seminaret var også å bli kjent med andre prosjekter på tvers av grensene. Prosjektene ble invitert til å presentere sine egne prosjekter.

Vil du vite mer om hvordan de nye prosjektene bidrar til samfunnsutviklingen i Indre Skandinavia og Grenseløst Samarbeid? Klikk på prosjektpresentasjonene under denne artikkelen. Her finner du også nyttige veiledninger om prosjektstyring og kommunikasjon.