Interreg støtter satsing på sirkulær økonomi

Se filmen øverst i denne artikkelen for å lære mer om hvordan grenseregionalt samarbeid gjør avfall til en ressurs for ny verdiskaping i Nordens Grønne Belte.

SMICE-prosjektet er et resultat av Circular Areas 2020 – et forprosjekt hvor region Jämtland Härjedalen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har sett på mulighetene for å skape nye grønne og grenseoverskridende sirkler. Som hovedprosjekt skal SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi fokusere på innovasjonssirkler, hvor utfordringen er å omsette forventningene om det grønne skiftet til praktiske handlinger som omfatter forslag til hvordan vi skal leve og hva vi skal gjøre for å utvikle det grønne næringslivet.

Prosjektet har ambisjon om at denne innovasjonsarenaen skal gi ringvirkninger for hele Midtnorden. Regionene som har vist interesse for å delta sammen med Region Jämtland Härjedalen og Sør-Trøndelag fylkeskommune er Västernorrland og Västerbotten på svensk sida, Nordland og Nord-Trøndelag på norsk side og Österbotten og Mellersta Finland på finsk side

Står overfor omfattende omstillingsarbeid

Regionens næringsliv står overfor et omfattende omstillingsarbeid, et grønt skifte, og prosjektet skal bidra til at samfunnsutviklingen tar del i de forutsetninger som gis gjennom den sirkulære økonomien.

– I vår region er store deler av næringslivet basert på biologiske ressurser. Vi har tro på at SMICE-prosjektet vil bidra til å utvikle og styrke næringslivet gjennom å se på mulighetene som ligger innenfor bioøkonomien. Vi forventer at prosjektet konkretiserer hvordan næringslivet kan bidra til klimavennlige endringer i samfunnet vårt sier Terje Sørvik, varaordfører i Interreg Sverige-Norges styringskomité Nordens Grønne Belte.

Interreg Sverige-Norges styringskomité for delområdet Nordens Grønne Belte har innvilget en søknad til Europeiska regionala utvecklingsfonden og norske Interreg med 3 615 000 NOK for utvikling av prosjektet SMICE. Det totale prosjektbudsjett er på ca. 27,5 mill.