Her er prosjektene som skal styrke samarbeidet rundt Østersjøen

Overvåkningskomiteen i Østersjøprogrammet møttes i Helsinki 23 – 24. mai 2017. Komiteens medlemmer drøftet blant annet innkomne prosjektsøknader fra den andre søkerunde. Totalt ble 39 prosjekt godkjent. Ti av prosjektene med norske partnere og ytterligere ett har norsk assosiert partner. Noen prosjekt ble godkjent med betingelser og disse må oppfylles for at prosjektet skal bli endelig kontraktert av programmet. Følgende prosjekt ble godkjent med norske partnere involvert:

Prosjektnavn Innsatsområde Norske partnere Totalbudsjett (euro) Støtte til norske partnere (euro) Partnerland
IRIS – Improved Results in Innovation Support – transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations Forskning og innovasjon Skåppå kunnskapspark 3 354 887 143 200 NO, EG, FI, LV, LT, PL, DE, DK, RU
RDI2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems Forskning og innovasjon Hedmark fylkeskommune, Høyskolen i Innlandet og Tretorget AS 2 669 784 388 595 NO. FI, EG, LV, PL
Baltic Sea Food – B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas Forskning og innovasjon HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge, Hardangermeny (assosiert) og Valdres Mat SA (assosiert) 2 436 479 144 454 NO, FI, EG, LV, LT, PL, DE, DK, SE, RU
DIGINNO – Digital Innovation Network Forskning og innovasjon Nordic Innovation 3 672 620 41 038 NO, FI, EG, LT, LV, PL, DK, SE
LARS – Learning Among Regions on smart Specialisation Forskning og innovasjon Oppland fylkeskommune, CPMR (assosiert) 1 643 705 94 090 NO, FI, SE, LT, LV, PL, DE
EFFECT4buildings – Effective Financing Tools for implementing Energy Efficiency in Buildings Miljø, ressurser og kulturarv Hedmark fylkeskommune, Regionrådet i Sør-Østerdal (assosiert) 2 782 947 145 934 NO, FI, LT, PL, DK, SE
R-mode baltic – Ranging Mode for the Baltic Sea Bærekraftig transport Kongsberg Seatex AS, Kystverket vest (assosiert) 3 428 487 179 500 NO, PL, DE, SE
ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation Bærekraftig transport Høgskolen i Sørøst-Norge 4 718 250 141 125 NO, FI, LT, PL, DK, SE
BSR Electric – Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region Bærekraftig transport Stiftelsen ZERO, Oslo kommune (assosiert) og Akershus fylkeskommune 3 971 726 130 237 NO, FI, EG, LV, PL, DE, DK, SE
SOHJOA – Baltic Sea Region transition to eco-friendly autonomous last mile public transportation Bærekraftig transport Kongsberg kommune 4 041 165 241 000 NO, DK, FI, EG, LT, PL, DE, SE