Sørger for at innovasjonsstrategien fungerer

Nordland fylkeskommune var først ute i Norge med en innovasjonsstrategi i tråd med EU-kommusjonens anvisninger for smart spesialisering. Men hva er egentlig smart spesialisering?

Etter finanskrisen utviklet EUs eksperter en guide for innovasjon. Den sier at alle regioner kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Regionene skal lage strategier, bygd på analyser og en bestemt metode. Det har Nordland fylkeskommune gjort.

Forskere evaluerer strategien
Nordlandsforskning og SINTEF skal i perioden 2016-2019 følgeforske strategien. Det betyr at forskerne skal:

Det er imidlertid ikke bare Nordland som har utviklet denne typen innovasjonsstrategi. Nordland fylkeskommune er med i et Interreg Europe-prosjektet MONITORIS3, som samler seks regioner fra like mange land. Hver region har utviklet en innovasjonsstrategi for smart spesialisering, slik som Nordland fylkeskommune. Prosjektet handler om å utveksle erfaringer og utvikle oppfølgingssystem som sørger for at strategiene fungerer i praksis. Her er forskerne viktige bidragsytere.

Workshops i ulike land
I tillegg til Nordland, deltar regioner fra Spania, Portugal, Italia, Kroatia og Romania.

20. og 21. april møttes forskere og regionalt ansatte til workshop i regi av EU-prosjektet. Fokus lå på samarbeid mellom private og offentlige aktører innen innovasjon. Det interregionale EU-prosjektet startet i januar i år og foregår frem til slutten av 2021. Neste workshop er i Bodø i midten av juni.

Les mer om følgeforskningen

Les mer om EU-prosjektet