Samarbeider for sentrumsløft

Gamlebyen i Fredrikstad er en av Norges mest populære attraksjoner og et sted de fleste besøkende avlegger et besøk når turen går innom Østfold. Med mange butikker, gallerier og kafeer er et besøk i bydelen et spennende møte mellom nåtiden og 1700-tallets Norge.

Men alt er ikke bare velstand og idyll. De som bor og arbeider i bydelen mener at lokale myndigheter ikke viser nok engasjement for utviklingen av Gamlebyen som en helhetlig og attraktiv sentrumsdestinasjon i Fredrikstad. Det framgår av en rapport som er utarbeidet av Interreg-prosjektet Urban Platsinnovation. I prosjektet samarbeider Fredrikstad kommune med fem svenske kommuner og Högskolan Väst for å lære mer om hvordan bykjerner kan utvikles for å bli mer attraktive for både innbyggere og besøkende. Forskerne bak rapporten peker også på at mangel på kommunikasjon, fragmentert informasjon, interessekonflikter og lite samhandling hemmer utviklingen av Nordens best bevarte festningsby.

Står sterkere sammen
Rapporten er et resultat av dybdeintervjuer med beboere, gårdeiere, håndverkere, næringsdrivende og skoleelever. Funnene i rapporten ble nylig presentert for næringsdrivende og medlemmer av formannskapet i Fredrikstad kommune.

– Utviklingsarbeidet bør ta utgangspunkt i bosteds-, nærings- og besøksattraktivitet. En innledende anbefaling er at Fredrikstad kommune tydelig viser, i ord og handling, at man erkjenner Gamlebyens unike kvaliteter og at bydelen er noe som alle i Fredrikstad er stolte over, skriver forskerne i rapporten.

Videre anbefaler rapporten at kommunikasjon og planlegging samordnes via en felles plattform, samt at det utarbeides en felles og overordnet strategi for utviklingen av Gamlebyen. Forskerne etterlyser også en sentrumsutvikler som kan samordne sentrumsinnsatsen og være bydelens stemme utad.

Gjennom felles innsats kan Gamlebyen bli en velbesøkt kultur- og håndverksby året rundt, mener forskerne. For å nå dit må historien visualiseres og levendegjøres med moderne verktøy, eksempelvis gjennom investeringer i trådløst nettverk.

For å øke Gamlebyens attraktivitet som besøksmål hele året er det viktig å bygge på en felles basis. Ulike aktører bør opptre sammen, som én destinasjon, og binde sammen ulike aktiviteter, som festivaler og andre viktige begivenheter.

Vil du vite mer om forskernes funn og anbefalinger? Hele rapporten finner du under denne artikkelen.