Irske folkevalgte ser til Skandinavia for å løse brexit-floken

Det grenseoverskridende samarbeidet mellom Irland og Nord-Irland har vært høyt prioritert etter at den britiske og irske regjeringen signerte den såkalte langfredagsavtalen i 1998. Fredsavtalen markerte slutten på tre tiår med voldelig konflikt i Nord-Irland.

– Både i Irland og Nord-Irland er det mange som frykter at det grenseregionale samarbeidet mellom Irland og Storbritannia kan bli satt år eller ti-år tilbake i tid når Storbritannia forlater EUs indre marked, sier Erik Hagen, programkoordinator for Interreg Sverige-Norge-programmet.

LES MER: Ofte stilte spørsmål om brexit

Hagen besøkte nylig Irland for å orientere parlamentets komité for EU-spørsmål om prinsippene og de organisatoriske løsningene i Interreg Sverige-Norge-programmet.

– Erfaringer og resultater fra det grenseregionale samarbeidet mellom Norge og Sverige er med ett blitt veldig relevant, ettersom det representerer et fruktbart samarbeid på tvers av EUs yttergrense. Både i Irland og Storbritannia ser nå folkevalgte og andre aktører til Norge og tilsvarende regioner langs EUs yttergrense for å se hvordan man kan løse en potensiell grenseutfordring, sier Hagen.

Den åpne informasjonssesjonen omfattet også innlegg fra den franske ambassadøren for grenseoverskridende samarbeid, Maxime Lefebvre, samt innlegg om praktisk arbeid med grensehindre ved Svinesundkomiteens prosjektleder Annika Daisley. Gjennom Interreg-prosjektet Grensemuligheter samarbeider Svinesundkomiteen med en rekke aktører i Norge og Sverige for å styrke samhandlingen på tvers av grensen. Målet med prosjektet er å gjøre det enklere for bedrifter som vil utnytte forretningsmuligheter i nabolandet.

Innleggene ble fulgt opp av en engasjerende runde med spørsmål til panelet fra et uvanlig fullsatt auditorium.

– Det gode oppmøtet og sterke engasjementet kan ses på som et tegn på at brexit og grenseoverskridende samarbeid betyr mye på de irske øyene. Selv om vi per i dag ikke vet hvilke konkrete konsekvenser Storbritannias utmeldelse vil ha for den irske grenseregionen, er det nok fornuftig å se til Norge og resten av Skandinavia. Både gjennom Interreg-samarbeidet og andre grenseoverskridende samarbeid har grenseregionene oppnådd mye for å styrke mobiliteten og vekstvilkårene på tvers av grensen, avslutter Hagen.

Presentasjoner fra besøket finner du nederst i denne artikkelen.