Stor norsk interesse for Nordsjø-samarbeid – men fortsatt penger å hente

Det er klart etter at sekretariatet i Nordsjøprogrammet har oppsummert resultatene fra den tredje utlysningen i programmet. Av de ti «norske» søknadene har ett prosjekt norsk leadpartner. Til sammen er 19 norske partnere involvert i søknadene:

De ti prosjektene søker om til sammen 2,4 millioner euro fra den norske Interreg-potten. Fortsatt står 6,3 millioner euro igjen til norske søkere. Det er mest penger igjen i innsatsområdet «Sustainable North Sea» for norske deltakere, men det går fint an å søke under alle fire innsatsområder i den neste utlysningen.

Nordsjøprogrammet har tatt i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. Fra juli 2017 er det mulig å sende inn nye prosjektskisser (expression of interest). Utvalgte prosjekt blir deretter invitert til å sende inn en fullstendig søknad våren 2018.

new-timeline-for-calls-for-applications

Interreg Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige.