Oppdag mulighetene i Sápmi

Programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene.
Nord-programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene og deler av Hedmark.

Nord-programmet støtter grenseoverskridende samarbeid innom hele Sápmi. Nå har du mulighet til å få informasjon om hvilke type prosjekter som kan finansieres via programmet. 27. februar inviterer programmet til informasjonsseminar på Sametinget i Inari i Finand. Gjennom seminaret for du informasjon om søknadsprosess og mulighet til å bygge nettverk med prosjektutviklere fra store deler av Nordkalotten.

Informasjon om påmelding og booking av prosjektkonsultasjon finner du i arrangementskalenderen.

I Norge omfatter delområde Sápmi Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark. Programmet legger til rette for å styrke regionenes konkurransekraft og attraktivitet gjennom støtte til prosjekter innenfor forskning og innovasjon, konkurransekraft, sysselsetting samt miljø og ressurser.