Tilbake

Norske prosjektutviklere søker om 3,5 millioner euro i Nord-støtte

Samarbeidet styrker forskning og innovasjon, miljø, ressurser og kulturarv, bedriftsutvikling og sysselsetting i nord.

Det er klart etter at Interreg Nord-programmet har mottatt 22 søknader i programmets femte utlysning av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter lengst nord i Norge, Sverige og Finland. 15 av prosjektene har norsk deltakelse:

 • Development of eco-innovative technology for concreting in the arctic region (ARCTIC-ecocrete)
 • SaferHerder – New Tools to Improve Competitiveness and Safety Management in Nordic Reindeer Herding
 • AIPRO – Arctic Innovation Profitabillity
 • Innovaatioita vanadiinin tuotannon edistämiseen jätevirroista Pohjoisilla alueilla
 • C3TS – Arctic Platform to Create, 3D-Print, Test and Sell
 • Smart business-critical data collection, management and sharing for SMEs – SmartD
 • Sea-Surf-Snow: Tång som fibre för biobaserad kompositer i sportartiklar
 • ArctiqDC – Arctic Datacenters
 • Arcti©Lean
 • Joint Environmental Management of the River Tana (Tana River)
 • Valorisation of Organic Waste (VOW)
 • Halti – rajat ylittävä maisema
 • Aktene – Tillsammans för utveckling av samiskt kulturarv och språk
 • Gränslösa historier
 • Akateeminen työllisyys ja liikkuvuus Arktisessa Pohjoisessa

De norske prosjektdeltakerne søker om til sammen 3 542 967 euro i støtte via de norske Interreg-midlene.

Nå skal styrekomiteene i delområdene Nord og Sápmi evaluere søknadene og foreta den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som får støtte.

Neste utlysning i Nord-programmet åpner 1. juni 2017.

 

Tilbake