Norske prosjektutviklere søker om 3,5 millioner euro i Nord-støtte

Det er klart etter at Interreg Nord-programmet har mottatt 22 søknader i programmets femte utlysning av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter lengst nord i Norge, Sverige og Finland. 15 av prosjektene har norsk deltakelse:

De norske prosjektdeltakerne søker om til sammen 3 542 967 euro i støtte via de norske Interreg-midlene.

Nå skal styrekomiteene i delområdene Nord og Sápmi evaluere søknadene og foreta den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som får støtte.

Neste utlysning i Nord-programmet åpner 1. juni 2017.