Forbereder verdens største konferanse for regional og lokal utvikling

EWRC er det største årlige arrangementet som avholdes i Brussel av EU og den største konferansen i verden for regional og lokal utvikling. EUs viktigste regionalpolitiske arrangement samler hvert år mer enn 6000 deltagere fra mer enn 200 regioner fra EUs medlemsland og såkalte tredjepartsland, inkludert Norge.

Det er Regionalkomiteen og EUs generaldirektorat for regionalpolitikk som arrangerer uka i samarbeid med ulike regionale aktører. Også i år vil norske aktører være på plass, blant annet gjennom delarrangement i regi av de norske regionkontorene i Brussel.

Årets overbyggende tema og overskrift vil være ”Regions and Cities working for a better future”. Mer enn 100 arrangement skal avholdes i underkategoriene:

Deadline for å sende inn søknader for konsortium/partnerskap for arrangementer er 31. mars. Registrering for deltakere åpner 8. juli.

Vil du vite mer om #EWRC17? Les mer her.