Deler nyttig Kolarctic-informasjon før fristen

I årene fram mot 2020 skal programmet bidra med 63,4 millioner euro i støtte til samarbeidsprosjekter i nordområdene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Fra norsk side bidrar statlige, regionale og lokale myndigheter, samt private aktører, med til sammen 14 millioner euro til norske prosjektutviklere.

Den første utlysningen i naboskapprogrammet åpnet 23. januar 2017. Frist for å søke om støtte er satt til 15. mars 2017.

I forbindelse med utlysningen har Kolarctic-sekretariaene i partnerstatene gjennomført en omfattende turné for å spre informasjon om mulighetene for samarbeid på Nordkalotten. Nå har programmet publisert alt informasjonsmateriellet fra disse møtene. Presentasjonen fra møtene i Norge finner du vedlagt i denne artikkelen, mens øvrig materiell finnes på Kolarctic-programmets nettsider.

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser. Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Programmet gir støtte til prosjekter som bidrar til målsettingene innen følgende innsatsområder:

Levedyktig økonomi, natur og miljø i Arktis

Økt grensemobilitet for mennesker, varer og kunnskap

Hvem kan søke om støtte?
Et Kolarctic-prosjekt må bestå av minimum én partner fra en EU-stat (Sverige og/eller Finland) og Russland. Partnere fra Norge kan delta på lik linje med partnere fra EU og Russland. Programmet kan også gi støtte til bilaterale samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland når prosjektaktivitetene omfatter olje- og gassindustrien, og det er vanskelig å finne fram til relevante partnere i Sverige eller Finland. Både bedrifter og offentlig virksomheter kan søke om støtte.

I forbindelse med den kommende utlysningen, er Kolarctic-programmets nettsider relansert i en helt ny og oppdatert utgave. Her finner du all relevant informasjon og dokumentasjon som du trenger hvis du ønsker å utforske samarbeidsmulighetene på Nordkalotten, i tillegg til kontaktinfo og nyttige lenker for partnersøk.