Åpner pengesekken for mer norsk-svensk samarbeid

Den femte utlysningsrunden i programmet åpnet 15. desember. Dermed er det nye muligheter for prosjektutviklere som vil bidra innen forskning og innovasjon, bedriftsutvikling, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked.

En nærmere beskrivelse av satsingsområdene finnes på programmets hjemmeside.

Geografisk dekker Interreg Sverige-Norge-programmet området langs den svensk-norske grensen fra Jämtland og Nord-Trøndelag i nord til Østfold og Västra Götaland i sør. Programmet består av tre delområder: I delområde Nordens Grønne Belte deltar Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Jämtland og Västernorrland.

Delområde Indre Skandinavia, dekker Hedmark, Värmland, Dalarna, nord-østlige deler av Akershus, samt indre Østfold.

Delområde Grenseløst Samarbeid, dekker det geografiske området Follo, Ytre Østfold og Fyrbodal.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på programmets nettsider.

Vil du vite mer om hvordan samarbeid over grensen bidrar til å styrke båndene og verdiskapingen i Norge og Sverige? Da bør du melde deg på programmets inspirasjonsseminar i Åre 24. januar.

Tilbake