Støtter oppstartsbedrifter i ny vekstnæring

Sysselsettingsprosjektet fikk godkjentstempel da overvåkningskomiteen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) møttes 8. desember. New Industry Accelerator skal bidra til vekst i oppstartsvirksomheter i Norge, Sverige og Danmark.

– Prosjektet er et godt eksempel på hvordan bedrifter i ulike land kan hjelpe hverandre med å bli bedre og mer effektive. Ambisjonen er å bidra til vekst i et hundretalls nye virksomheter, sier Magnus Schönning, programsjef for Interreg Øresund-Kattegat Skagerrak.

Prosjektet har et totalbudsjett på drøyt 4,6 millioner euro, hvorav 2,3 millioner euro finansieres via EUs fond for regional utvikling (ERDF). Norsk finansiering utgjør 6 millioner kroner, hvor halvparten finansieres via de norske Interreg-midlene.

Innovasjonsklyngen Oslo Medtech er leder prosjektet på norsk side.

– New Industry Accelerator skal legge til rette for sysselsettingsvekst innen e-helse og velferdsteknologi, hvor løsningene bygger på de nordiske paradegrenene IT, mobilteknologi og biovitenskap. Gjennom samarbeidet skaper deltakerne vekstmuligheter for oppstartsvirksomheter, og det er viktig for vår region, sier Schönning.

Etter at representanter fra regioner, næringsliv og statlige myndigheter godkjente prosjektet i fjerde utlysningsrunde, bidrar nå ØKS-programmet til aktiviteten i 31 prosjekt og fem forprosjekt. håpet er at samarbeid over grensene skal føre til økt effektivitet og mer kompetanse i en av Skandinavias mest folkerike og sammensatte regioner.

– Vi er fullstendig overbeviste om at det lønner seg med samarbeid over grensene. Bare slik kan vi finne løsningen på felles utfordringer i Skandinavia, avslutter Schönning.