Rekordstor interesse for samarbeid i Nordlig Periferi og Arktis

Hele 37 søknader kom inn i forbindelse med den fjerde utlysningen i Interreg Nordlig Periferi og Arktis. Fire av søknadene har norsk leadpartner. Søknadene skal nå gjennom en evaluering av teknisk støtteberettigelse, før programmets overvåkningskomité samles 2. mars for å ta stilling til hvilke søknader som skal godkjennes.

csm_4th_call_overview_for_web_82d226f9ba
Nrdlig Perifer og Arktis støtter samarbeidsprosjekt innen forskning og innovasjon, bedriftsutvikling for SMB, grønn økonomi og miljø, ressurser og kulturarv.

 

Av de fire «norske» søknadene retter to seg mot innsatsområdet forskning og innovasjon, mens de to siste retter seg mot henholdsvis grønn økonomi og miljø, ressurser og kulturarv.

Samtidig vurderes søknader om støtte til forprosjekter fortløpende. Informasjon om hvilke krav som stilles til forprosjekter finnes i programmanualen. NPA-programmet har også lansert en egen søknadspakke.

Om Nordlig Periferi og Arktis
Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den eurarktiske

sonen. Regionen deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet. Interreg Nordlig Periferi og Arktis bidrar til konkurransedyktige og bærekraftige samfunn ved å legge til rette for bosetting, arbeid, studier, besøk og investeringer.