Lanserer grenseoverskridende innovasjonsarena for det grønne skiftet

Naturen er smart. Den gjenbruker alt i et økosystem. Sånn er det ikke med oss forbrukere. Det ønsker initiativtakerne bak SMICE (Samskapende Midtnordisk Innovasjonsarena for Sirkulær Økonomi) å gjøre noe med.

Se filmen øverst i denne artikkelen for å lære mer om hvordan grenseregionalt samarbeid gjør avfall til en ressurs for ny verdiskaping i Nordens Grønne Belte.

SMICE-prosjektet er et resultat av Circular Areas 2020 – et forprosjekt hvor region Jämtland Härjedalen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har sett på mulighetene for å skape nye grønne og grenseoverskridende sirkler. Som hovedprosjekt skal SMICE fokusere på innovasjonssirkler, hvor utfordringen er å omsette forventningene om det grønne skiftet til praktiske handlinger som omfatter forslag til hvordan vi skal leve og hva vi skal gjøre for å utvikle det grønne næringslivet.

Prosjektet skal søke om støtte i forbindelse med den fjerde utlysningen i Sverige-Norge-programmet.

Vil du vite mer om hvordan samarbeid over grensen bidrar til å styrke båndene og verdiskapingen i Norge og Sverige? Da bør du melde deg på programmets inspirasjonsseminar i Åre 24. januar.