Samarbeid mellom broderfolk – kort fortalt

Da bør du sjekke ut den nye kortfilmen – «for dummies» i følge produsenten – fra Interreg Sverige-Norge. I filmen får du vite mer om samarbeidsprogrammets innsatsområder, hvem som delta og hvordan du går fram for å søke.

Kortfilmen finner du øverst i denne artikkelen. Snurr film!

Om Interreg Sverige-Norge

Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeid skal legge til rette for en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø. Interreg Sverige-Norge består av tre delområder:

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor: