Norske regioner på topp i ny studie om Østersjøregionen

Blant 151 regioner er Norge representert med hele fem regioner på topp-ti-listen: Oslo og Akershus kaprer de to øverste plassene, mens Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag rangeres som henholdsvis nummer 5, 7 og 8. Rapporten er basert på to ulike overvåkningsverktøy, og viser hvilket utviklingspotensial regionene har i et makroperspektiv. Rangeringen er vurdert ut ifra prognoser om økonomi, arbeidsmarked og demografi. Dette bestemmer hvor lys fremtiden ser ut for en region.

uten-navnOslo og Akershus rangeres på topp i følge flere indikatorer i den ferske studien som omhandler økonomisk utvikling og hvordan regioner takler sosiale og miljømessige utfordringer i Østersjøregionen.

Forskningssenteret Nordregio har utarbeidet en indeks for regionalt potensial (RPI – Regional Potential Index) som totalt dekker 115 regioner rundt Østersjøen. På topp 10 er også hovedstadsregionene i Sverige, Finland, Danmark og Tyskland, samt Hamburg. Dette er regioner som er konkurransedyktige og tiltrekker seg høye nivåer av menneskelig og finansiell kapital.

Overvåkningsverktøyet ”Territorial Monitoring System” utarbeider og måler indikatorer på befolkningsvekst, økonomi, miljø og sosiale utfordringer. Her kommer hovedstadsregioner best ut da det ser ut til at finanskrisen har truffet distriktene hardest. Det er en økende økonomisk vekst og befolkningstetthet i urbane områder i Østersjøregionen. På den andre siden sliter hovedstadsregionene med miljøutfordringer som dårlig luftkvalitet i byer.

Studien vil bli presentert på Baltic Sea Strategy Forum i Stockholm den 8-9. november.

Her finner du studien ”Trends, challenges and potentials in the Baltic Sea Region”.