Nå kan du søke støtte til samarbeid i nord

Et prosjekt under Nordprogrammet kan handle om ulike tiltak. Uansett innretning og størrelse har de likevel noe til felles: Alle starter med en idé om å skape forandring.

Med den femte utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter åpner det seg nye muligheter for prosjektutviklere lengst nord i Norge, Sverige og Finland. Programmet gir støtte til prosjekter innenfor innsatsområdene:

I forbindelse med utlysningen inviterer programmet til informasjonsmøte i Luleå 7. desember. I løpet av møtet åpnes det for prosjektkonsultasjoner med sekretariatet. Informasjon om arrangementet og lenke til påmelding finner du i kalenderen.

Nord-programmet er åpent for både privat og offentlig virksomhet. Prosjektsøknader må inneholde partnere fra minst to av de tre landene som hører til i programgeografien (Norge, Sverige og Finland). Godkjente prosjekt kan støttes med inntil 65 prosent EU-midler, mens norske Interreg-midler kan utgjøre inntil 50 prosent.

Norske aktører skal sende søknad elektronisk via Regionalforvaltning til Troms fylkeskommune.

Klikk her for å lese mer om utlysningen.

Interreg Nord-programmet omfatter to geografiske delområder; Nord og Sápmi, og har et totalbudsjett på 76 millioner euro inklusive svensk, finsk og norsk medfinansiering. Av totalbudsjettet mottar programmet i underkant av 40 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Den nasjonale medfinansieringen fra norsk side utgjør rundt 17 millioner euro.