Tilbake

Nå kan du søke støtte til samarbeid i nord

Alt starter med en idé. Med støtte fra Interreg Nord blir gode ideer til reell forandring.

Et prosjekt under Nordprogrammet kan handle om ulike tiltak. Uansett innretning og størrelse har de likevel noe til felles: Alle starter med en idé om å skape forandring.

Med den femte utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter åpner det seg nye muligheter for prosjektutviklere lengst nord i Norge, Sverige og Finland. Programmet gir støtte til prosjekter innenfor innsatsområdene:

I forbindelse med utlysningen inviterer programmet til informasjonsmøte i Luleå 7. desember. I løpet av møtet åpnes det for prosjektkonsultasjoner med sekretariatet. Informasjon om arrangementet og lenke til påmelding finner du i kalenderen.

Nord-programmet er åpent for både privat og offentlig virksomhet. Prosjektsøknader må inneholde partnere fra minst to av de tre landene som hører til i programgeografien (Norge, Sverige og Finland). Godkjente prosjekt kan støttes med inntil 65 prosent EU-midler, mens norske Interreg-midler kan utgjøre inntil 50 prosent.

Norske aktører skal sende søknad elektronisk via Regionalforvaltning til Troms fylkeskommune.

Klikk her for å lese mer om utlysningen.

Interreg Nord-programmet omfatter to geografiske delområder; Nord og Sápmi, og har et totalbudsjett på 76 millioner euro inklusive svensk, finsk og norsk medfinansiering. Av totalbudsjettet mottar programmet i underkant av 40 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Den nasjonale medfinansieringen fra norsk side utgjør rundt 17 millioner euro.

Tilbake