Nå kan du bidra til utviklingen i Nordsjøregionen

Den andre utlysningen i Interreg Nordsjøprogrammet åpner 15. november 2016. I den forbindelse inviteres prosjektutviklere fra hele programområdet til et nytt interwork-event – prosjektworkshop – hvor det er mulig å møte prosjektutviklere fra hele regionen, søke nye partnere og få tilbakemeldinger på prosjektideer fra et internasjonalt fellesskap av interreg’ere. Workshopen arrangeres i Gøteborg 15. og 16. november.

I løpet av dagene i Gøteborg gis det også nyttig informasjon om krav og søknadsprosess.

Program, lenke til påmelding og annen nyttig informasjon finner du her.

Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

Nordsjøprogrammet gir støtte til bedrifter, offentlige myndigheter på alle nivåer, kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGO’er), utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport.

[faktaboks tittel=»Finansiering 2014 – 2020″ plassering=»ingen»] EU (ERDF): € 167 000 000
Norske Interreg-midler: € 10 000 000 [/faktaboks]