Tilbake

Nå kan du bidra til utviklingen i Nordsjøregionen

Har du en god prosjektidé? Vil du lære om hvordan Interreg bidrar til innovasjon, økonomisk vekst, bærekraft og mobilitet i Nordsjøregionen? Da bør du melde deg på Nordsjøprogrammets prosjektworkshop i Gøteborg 15. og 16. november.

Den andre utlysningen i Interreg Nordsjøprogrammet åpner 15. november 2016. I den forbindelse inviteres prosjektutviklere fra hele programområdet til et nytt interwork-event – prosjektworkshop – hvor det er mulig å møte prosjektutviklere fra hele regionen, søke nye partnere og få tilbakemeldinger på prosjektideer fra et internasjonalt fellesskap av interreg’ere. Workshopen arrangeres i Gøteborg 15. og 16. november.

I løpet av dagene i Gøteborg gis det også nyttig informasjon om krav og søknadsprosess.

Program, lenke til påmelding og annen nyttig informasjon finner du her.

Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

  • Konkurransekraft for SMB
  • Lavkarbonøkonomi
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport

Nordsjøprogrammet gir støtte til bedrifter, offentlige myndigheter på alle nivåer, kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGO’er), utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport.

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 167 000 000
Norske Interreg-midler: € 10 000 000
Tilbake