Interreg-prosjekt tilbyr skreddersydd kunnskap til kommunene

Siden 2015 har Green Drive Region jobbet for å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken i Hedmark, Akershus, Värmland, Dalarna og Gävleborg. Nå tilbyr prosjektet kunnskap og kompetanse til kommunene på begge sider av grensen. Med skreddersydde workshops, informasjonsdager eller andre tilpassede informasjonstiltak er målet å gi beslutningsstøtte når kommunene skal etablere ladepunkter, fornye bilparken eller samarbeide med næringsaktører på transportfeltet. Green Drive Region tilbyr oppdatert kunnskap om blant annet ladeinfrastruktur for elbiler, hydrogen og biodrivstoff.

Vil du ha besøk av Green Drive Region? Les mer her.

Om Green Drive Region

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.
Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

Green Drive Region er et treårig Interreg prosjekt som dekker Akershus og Hedmark i Norge og Värmland, Dalarna og Gävleborg i Sverige.

Prosjektet startet 1. juli 2015 og er en innsats på tvers av landegrensene med sikte på å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken. Kunnskapsbyen Lillestrøm er norsk prosjekteier.

Prosjektet bygger på det svenske undersøkelser “Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84”, samt i felles mål om en fullstendig fossiluavhengig veitrafikk innen 2030.

Den norske regjeringen har foreslått 5 innsatsområder for å møte sine nye foreslåtte klimaforpliktelser. Prosjektet vil bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren som er ett av innsatsområdene.

Prosjektet er også en konkret del av den regionale utviklingen. I prosjektområdet; Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus og Hedmark, finnes det allerede regionale strategier. Green Drive Region har blitt dannet på grunnlag av disse strategiene og prosjektet arbeider for å oppnå disse regionale målene.