Ikke gå glipp av viktig kunnskap og gode løsningsforslag

Interreg Europe lanserer over nyttår sine såkalte Policy Learning Platforms som samler kunnskap fra regionale samarbeidsprosjekter over hele Europa. Kunnskapsbanken er spesielt egnet til å finne nye og gode løsninger på problemer og utfordringer knyttet til utvikling av både kommuner og fylker.

Les mer om Policy Learning Platforms her.

Kunnskapsbanken er delt inn i fire tematiske områder. I tillegg til den skriftlige kunnskapsbanken tilbyr Policy Learning Platforms egne ekspertteam innenfor hvert tema, som kan hjelpe deg med å tilpasse kunnskap og løsninger fra Interreg Europe-prosjektene til praktisk utviklingspolitikk for din region:

Andrea De Anselmo. Foto: Interreg Europe
Andrea De Anselmo. Foto: Interreg Europe
Marie-José Zondag. Foto: Interreg Europe
Marie-José Zondag. Foto: Interreg Europe
Philippe Delearde. Foto: Interreg Europe
Philippe Delearde. Foto: Interreg Europe
Venelina Varbova. Foto: Interreg Europe
Venelina Varbova. Foto: Interreg Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea De Anselmo har ansvaret for læringsplattformen for forskning og innovasjon, hvor han jobber tett sammen med et nettverk av eksperter innenfor blant annet Horizon 2020.

Marie-José Zondag har oversikt over prosjekter og kunnskap innenfor grønn økonomi. I kunnskapsnettverket hun besitter, inngår eksperter på energieffektivisering, bærekraftig transport, fornybar energi og smart grids.

Philippe Delearde forvalter kunnskapsbanken for konkurransekraft i små- og mellomstore bedrifter (SMB), hvor han sitter sentralt plassert i et kunnskapsnettverk som omfatter eksperter på alt fra entreprenørskap og bransjer til utvikling av klustere og de mange EU-virkemidlene og strategiene.

Læringsplattformen for miljø og bærekraft ledes av Venelina Varbova. Kunnskapsnettverket hennes dekker områder som biodiversitet, rent vann, kulturarv, effektiv bruk av ressurser, sirkulær økonomi og øko-innovasjon.

Du finner kontaktinformasjon til ekspertteamet på denne siden.

Den enkleste måten å sikre seg løpende oppdateringer fra Policy Learning Platforms, er å bli medlem av nettsamfunnet Interreg Europe community. Her kan du velge de temaene du er spesielt interessert i, og få løpende informasjon om ny kunnskap og nye tjenester fra læringsplattformene etter hvert som de settes i drift i 2017.