Norske regioner er avgjørende for Europas fremtid

[sitat navn=»EØS- og EU-minister Elilsabeth Vik Aspaker»] Vi er overbevist om at de ulike programmene regionene deltar i, mange med stort fokus på bærekraftig utvikling, konkurransekraft, forskning og innovasjon, vil spille en viktig rolle for regional utvikling i fremtiden [/sitat]Seminaret ble arrangert tidligere denne måneden i forbindelse med European Week of Regions and Cities i Brussel, som samlet rundt 6000 deltagere fra Europas regioner og byer.

I Brussel møtte Vik Aspaker representanter for de seks norske regionkontorene som er lokalisert i Brussel. Også norske fylkeskommuner og et økende antall kommuner er representert med regionkontor i Brussel. I hovedsak har den norske tilstedeværelsen som formål å knytte norske fylkeskommuner og kommuner tettere til beslutninger, kompetansemiljøer og nettverk i EU-hovedstaden.

– Regionenes rolle i Europa blir viktigere framover. Uten lokalt og regionalt engasjement og innsats i de store europeiske spørsmålene, vil ikke EU nå sine mål på viktige områder, som for eksempel klima og energi. Regionene spiller derfor en nøkkelrolle i den videre utviklingen i Europa, sier Vik Aspaker.

LES OGSÅ: Hvor stort er egentlig omfanget av norske kommuners og fylkeskommuners deltagelse i Interreg og andre EU-programmer? Og er det nyttig?

Regionkontorene bistår også norske selskaper og institusjoner med å søke om midler fra EU-programmene. Norge deltar i tolv EU-programmer, som har til hensikt å fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Her er mulighetene mange for norske selskaper, institusjoner, statlige og kommunale aktører til å få støtte til sine prosjekter. Regjeringen satser stort på blant annet Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram som skal ruste Europa for fremtiden. Mer informasjon om de ulike programmene finner du her.

[faktaboks tittel=»De norske regionkontorene i Brussel» plassering=»ingen»]

[/faktaboks]

Stavangerregionens Europakontor har lykkes med å få støtte fra Horisont 2020. Tildelingen av Triangulum-prosjektet, gir Stavanger fyrtårnsstatus som «smart by» sammen med Manchester og Eindhoven, samt 200 millioner kroner til å fremme bærekraftig byutvikling og er et eksempel på hva som kan hentes ut av EU-programmene.

– Økonomien i Stavangerregionen trenger som kjent nye bein å stå på, og Triangulum-prosjektet synliggjør muligheter for omstilling, og illustrerer et område hvor vi har særlig nytte av internasjonalt samarbeid og EU-prosjekter, sier Heidi Kristina Jakobsen, direktør i Stavangerregionens Europakontor i Brussel.

[sitat navn=»Elisabeth Vik Aspaker i talen til Team Norway«] Det som slår meg når jeg møter mine europeiske kollegaer er enigheten om at Europa bare kan løse de store felles utfordringene sammen. Den norske regjeringen deler dette synet. [/sitat]God norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er nødvendig for å nå de overordnede målene i regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegsjonen.
Foto: Simon Johannsson, EU-delegsjonen.

– Vi er overbevist om at de ulike programmene regionene deltar i, mange med stort fokus på bærekraftig utvikling, konkurransekraft, forskning og innovasjon, vil spille en viktig rolle for regional utvikling i fremtiden, sier Vik Aspaker.

Regjeringen har opprettet et norsk Kunnskapskontor for forskning, innovasjon og utdanning i Brussel for å styrke det norske påvirkningsarbeid overfor EU. Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) som nå har slått seg sammen til Kunnskaoskontoret, som offisielt åpner 8. desember.

RegioNor-seminaret ble arrangert i samarbeid med regionkontorene og Forskningsrådet. Talen til europaministeren kan du lese her.

Andre taler av Vik Aspaker under RegioNor-seminaret:

Vil du abonnere på regjeringens nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU? Klikk her.