Løfter samarbeid og verdiskaping i Nord

Til sammen får åtte prosjekter økonomisk støtte til å løfte kunnskapen innen forskning og innovasjon, miljø, ressurser og kulturarv, konkurransekraft og sysselsetting. Sju av prosjektene har norsk deltagelse.

Norske myndigheter bidrar med drøyt én million euro til de sju prosjektene med norsk deltagelse. Følgende prosjekt med norsk deltagelse fikk godkjent-stempel og økonomisk støtte etter styrekomiteens møte 12. oktober:

Prosjektnavn Leadpartner Norsk prosjekteier Norske Interreg-midler Totalbudsjett
Natural Wax of Arctic Berries As Our Treasure Oulun Yliopisto Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 100 000 € 984 943 €
Industrial Internet Applications in Winter Road Maintenance Lapin ammattikorkeakoulu Oy Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 162 850 € 1 169 747 €
Increasing Competence in Northern Building and Construction Operations Oulun ammattikorkeakoulu Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 175 025 € 1 270 749 €
Arctic Fox Together Länsstyrelsen i Norrbottens län Stiftelsen Norsk Institutt for naturforskning (NINA) 140 243 € 1 279 299 €
EnergiEffektivisering av Byggnader i Arktiska Kommuner (EEBAK) Lapin ammattikorkeakoulu Oy Norut Narvik 293 902 € 1 503 444 €
AIDA – Arctic Indigenous Design Archives Kansallisarkisto/Saamelaisarkisto/Samearkivet Sámi allavskuvla 93 438 € 712 365 €
Arctic Labour- Cross Border Mobility Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO) Bedriftskompetense AS 93 902 € 713 261 €