Stor interesse for norsk-svensk velferdsteknologi

I alt var 115 bedrifts- og kommunerepresentanter innom den to dager lange samlingen.
– Idemyldringen under kick off-en førte kommunene i kontakt med bedrifter som har ulike typer velferdsteknologiske løsninger, sier Håkon Sivertsen i Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU).

er prosjektleder for den norske delen av det grenseoverskridende prosjektet VälTel. Det er Helse Nord-Trøndelag som eier prosjektet, og TFoU er leid inn for å bistå med praktisk prosjektledelse, tilrettelegging og administrasjon. Prosjektet har som mål å bringe sammen kommuner med behov for velferdsteknologi og bedrifter som utvikler ulike velferdsteknologiløsninger og støttesystemer.

Gledelig stor interesse
kickoff_1200-500x333
INTERESSE: Det var stor interesse for å delta på kick off samling i prosjektet VälTel i forrige uke. Her er en av innlederne, Jon Helge Andersen i Nasjonale program for velferdsteknologi, i gang med sitt innlegg. Foto: TFoU
for prosjektet

– Kick off-en i Östersund markerer oppstarten på arbeidet med å lage gode møteplasser for kommuner og bedrifter, og vi er glade for at interessen for prosjektet er så stor, sier Håkon Sivertsen.

I tillegg til foredrag og markering av oppstarten på prosjektet, besto kick off-samlingen også av en dag med idemyldring og workshops. VälTel har tre hovedsatsingsområder innen velferdsteknologi: Desentraliserte og mobile helseløsninger, sikkerhet og trygghet i hjemmet og støtte ved akutte behov. Under workshopen ble kommuner og bedrifter sittende i grupper og diskutere behov og mulige løsninger innenfor hvert av disse områdene.

Møteplasser for behov og løsninger

– Kommunene i Trøndelag og Jämtland vet hvor skoen trykker, og hva behovet deres er i dag og for framtida. Bedriftene har på sin side oversikt over hva som finnes av produkter og løsninger i dag, og de har dessuten kompetanse på å tilpasse, videreutvikle og implementere løsninger etter behovet i kommunen. VälTel-prosjektet skal bidra med møteplasser, og bringe dem sammen, sier Sivertsen.

At det undervegs i workshopen ble avtalt nye møter for videre diskusjon for en del kommuner og bedrifter tyder på at møteplassen fungerte etter hensikten. Sivertsen understreker at det er kommunene og bedriftene selv som må gjøre jobben med å arbeide fram tilpassede løsninger for hver kommunes behov.

Mellomromkompetanse

– Prosjektet sitt bidrag er å legge til rette for at kommuner og bedrifter snakker sammen, slik at man kommer i gang med utviklingsprosessene. Dette er en måte å arbeide på som vi har lang erfaring med i Trøndelag Forskning og utvikling, og vi kaller det mellomromkompetanse: Vi jobber på en måte i mellomrommet mellom bedrifter, kommuner og offentlige tilskuddsordninger, for å trekke dem nærmere hverandre, sier Sivertsen.
Erfaringer fra den vellykkede kick off-samlingen blir nå brukt til å planlegge de videre aktivitetene i prosjektet, som skal gå over tre år og har et totalt budsjett på cirka 24 millioner kroner. Et av poengene med å la prosjektet ha forankring både på norsk og svensk side er at en skal føre teknologibedrifter i Trøndelag sammen med jämtlandske kommuner, som har en mer aldrende befolkning enn Trøndelag.