European Week of Regions and Cities: Førstemann til mølla!

Hver høst setter tusenvis av mennesker fra hele Europa kursen mot European Week of Regions and Cities (EWRC) – EUs «massemønstring» for verdensdelens byer og regioner. Årets arrangement går av stabelen 10. – 13. oktober.

Temaer for årets seminarrekke er:

Gjennom å belyse disse temaene inviteres deltagerne til å drøfte utfordringer og løsninger, særlig i en grenseregional, interregional og transnasjonal kontekst.

Konferansen består av et tresifret antall seminarer og workshops, og rundt 6000 deltakere forventes å delta. Dette gjør EWRC til EUs største og viktigste regionalpolitiske arrangement. Godt over 200 regioner og byer fra EUs medlemsland og såkalte tredjeland, inkludert Norge, vil være representert. Det er Regionalkomiteen og EUs generaldirektorat for regionalpolitikk som arrangerer uka i samarbeid med ulike regionale aktører. Også i år vil norske aktører være på plass, blant annet gjennom delarrangement i regi av de norske regionkontorene i Brussel.

Nå begynner seminarene å fylles opp. Har du tenkt deg til Brussel, gjør du med andre ord lurt i å sikre deg adgang så snart som mulig. Du kan melde deg på og se en fullstendig oversikt over de ulike delarrangementene her. Siste frist for påmelding er satt til 26. september.