Webseminarer om transport, grønn økonomi og finansiering av kommunale utviklingsprosjekter

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) kan finansiere internasjonale samarbeidsprosjekter mellom partnere i Norge, Sverige og Danmark. Norske prosjektpartnere må ha tilhold i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold eller Østfold.

Den 30. august arrangerer programmet tre webseminarer, som alle gir informasjon om finansieringsmuligheter for samarbeids- og utviklingsprosjekter innenfor tre tematiske områder:

Webinar for deg som jobber i en kommune: Retter seg mot ansatte i kommuner. Interreg åpner for prosjektfinansiering over flere år og langsiktige utviklingsprosesser. Samtidig kan Interreg-prosjekter legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling over landegrenser. Sett av halvtimen mellom klokken 10.30 og 11.00.

For deg som jobber med grønn økonomi eller fornybar energi: Mellom klokken 13.30 og 14 forteller programmets rådgivere Linda Reinholdsson og Peter Lundberg om fordelene med grenseoverskridende samarbeid om utvikling av fornybar energi og grønn økonomi. Du får også vita hvilke typer prosjekter programmet kan støtte økonomisk.

For deg som jobber med transport og infrastruktur: Rådgiver Lone Hylander gir deg innsikt i hvordan transport- og infrastrukturprosjekter kan finansieres gjennom Interreg ØKS. Du får blant annet presentert tidligere finansierte prosjekter, og en tydelig innføring i hvilke mål programmet har satt innenfor transportområdet. Seminaret gjennomføres fra klokken 14.40 til 15.00.

Webseminarene er gratis og gjennomføres på internett for at så mange som mulig skal kunne delta. Mer informasjon finner du her.