Tilbake

Sju av ti prosjekter utpekt som flaggskip for EUs strategi

Åtte nye prosjekter finansiert av Interreg Østersjøprogrammet, er utpekt som flaggskip for implementering av EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR). Totalt er 25 av programmets prosjekter nå flaggskipprosjekter.

EUSBSR-flagships-in-Interreg-BSR_900pix

De 25 flaggskip-prosjektene har til sammen mottatt 66,6 millioner euro i støtte fra Interreg B Østersjøprogrammet.

Flaggskipene er valgt ut av en gruppe nasjonale koordinatorer, utnevnt av EUSBSR. Tidligere i sommer utpekte de flere flaggskip-prosjekter. Åtte av disse er prosjekter finansiert av Interreg B Østersjøprogrammet, og kommer i tillegg til de 17 prosjektene som allerede har fått slik status. De 25 prosjektene dekker i alt 12 av de 17 satsingsområdene i EUSBSR.

EUSBSR-flagship-projects-funded

En oversikt over flaggskip-prosjektene finner du her (PDF).

 

 

Tilbake