Sju av ti prosjekter utpekt som flaggskip for EUs strategi

EUSBSR-flagships-in-Interreg-BSR_900pix

De 25 flaggskip-prosjektene har til sammen mottatt 66,6 millioner euro i støtte fra Interreg B Østersjøprogrammet.

Flaggskipene er valgt ut av en gruppe nasjonale koordinatorer, utnevnt av EUSBSR. Tidligere i sommer utpekte de flere flaggskip-prosjekter. Åtte av disse er prosjekter finansiert av Interreg B Østersjøprogrammet, og kommer i tillegg til de 17 prosjektene som allerede har fått slik status. De 25 prosjektene dekker i alt 12 av de 17 satsingsområdene i EUSBSR.

EUSBSR-flagship-projects-funded

En oversikt over flaggskip-prosjektene finner du her (PDF).