ØKS-programmet søker prosjektrådgiver

Det er Interreg-programmet for Øresund-, Kattegat- og Skagerrak-området som er på jakt etter en ny prosjektrådgiver til sitt kontor i Gøteborg.

EU-programmet har til hensikt å fremme vekst og sysselsetting i til sammen 15 regioner i Norge, Sverige og Danmark, gjennom samarbeid på tvers av grensene. Det felles sekretariatet har i dag 16 ansatte, med kontorer i Gøteborg, København og Malmø.

Programmet strekker seg fra Kristiansand til Sør-Jylland og Bornholm. De 280 kommunene i programområdet har til sammen 9 millioner innbyggere. Jobben som prosjektrådgiver innebærer en god del reisevirksomhet.

Som rådgiver skal du gi budsjettekniske råd og veiledning til prosjekter både i oppstarts- og gjennomføringsfasen. Du vil også være en naturlig del av seminarer, konferanser og beslutningsmøter – både som deltaker og foredragsholder.

Mer info om jobben finner du her. Søknadsfrist er 28. august.