Åpner konkurranse for å oppdatere ESPONs temakart

EsponTegningESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer.

Her finner du en kort infovideo om hva ESPON gjør.

Nå vil programmet ha inn flere og oppdaterte tall og data. De skal brukes til å oppdatere den stadig voksende ESPONDatabasen, fylle eventuelle manglende data i statistiske tidsserier og oppgradere og komplementere eksisterende temakart og analyser.

Også norske aktører kan levere tilbud på denne jobben. Omfanget av oppdraget er 100.000 euro, eksklusiv merverdiavgift. Summen skal ellers inkludere alle kostnader ved oppdraget, inkludert eventuelle reise- og oppholdskostnader.

For å få full innsikt i oppdraget, kan du få tilsendt konkurransegrunnlaget ved å henvende deg på epost til tenders@espon.eu senest sju dager før tilbudsfristen 19. september 2016. Dokumentene kan også hentes på utlysningsportalen, Portail des Marchés Publics.