Her får du tips til hvordan kommunikasjon blir et strategisk verktøy for Interreg-prosjektet ditt

Interreg-programmer kan virke vanskelig og infløkt. Men når de kokes ned til konkrete prosjektresultater, blir det lettere å se hvilken nytte den europeiske samarbeidsplattformen kan ha her hjemme i Norge også. Nettopp derfor har både programmene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sterkt fokus på at prosjektene må fortelle om sine resultater – gjerne her på Interreg.no.

Resultater viktig for kommunikasjonssuksess

Det er fortsatt behov for å spre kunnskapen om Interreg som samarbeidsplattform og finansieringsinstrument. De positive resultatene i konkrete enkeltprosjekter for norske prosjektpartnere er den beste måten å spre kunnskapen på.

Østersjøprogrammet har publisert en revidert versjon av sin kommunikasjonsstrategi, som gir en god innføring i både hvorfor og – ikke minst – hvordan kommunisere, samt hvem som bør kommunisere hva. Selv om strategien er tilpasset Østersjøprogrammets mål og strategier, vil du som leder av prosjekter i andre programmer også finne nyttig innsikt, tips og råd til ditt kommunikasjonsarbeid her.

Flytkart_resultatformidling

Kommuniser mer effektivt

Målet for kommunikasjonsstrategien er å hjelpe deg og din organisasjon til å gjøre jobben mer effektiv, enten du skal fortelle om oppnådd suksess eller du er i startfasen og ønsker å rekruttere partnere.

Kort fortalt handler strategisk kommunikasjon om tre ting; Mål, publikum du vil nå – og et budskap tilpasset målgruppen. That’s it. Når du vet hva du ønsker å oppnå, hvem du ønsker å snakke med – og hva du skal fortelle dem, vet du som oftest nok til å kunne velge de rette kanalene for å nå publikumet ditt.

– Interreg.no har en klar bestilling fra Kommunal- og regionaldepartementet om å ha fokus på formidling av resultater fra prosjektene – både undervegs i prosjektperioden, men også langtidseffektene av prosjektene. Vi oppfordrer både nåværende og tidligere prosjektledere og -deltakere til å fortelle sine gode historier på Interreg.no, sier redaktør Torkil Marsdal Hanssen.

Du kan kontakte Interreg.no via epost redaksjon@interreg.no eller fb.com/interreg.