Hvilke Interreg-prosjekter er det lurest å fremme i Nordland?

Antall søknad og innvilgede prosjekter i Botnia-Atlantica per juni 2016.
Antall søknad og innvilgede prosjekter i Botnia-Atlantica per juni 2016.

Interreg Botnia-Atlantica legger til rette for økt innovasjon, et sterkere næringsliv, utvikling av natur- og kulturarv og gode samferdselsløsninger mellom Nordland, Nord-Sverige og deler av Finland. I høst inviterer programmet til tre nettverkstreff i høst, som har mål om å få opp nye, gode samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene.

De tre treffene vil ha fokus på programmets innsatsområder; innovasjon, næringsliv og miljø. Representanter for programmet vil orientere om hvilke muligheter som finnes for støtte gjennom Botnia-Atlantica-samarbeidet og gå konkret inn på hvilke type prosjekter som etterspørres innenfor de ulike innsatsområdene.
De tematiske nettverkstreffene arrangeres slik:
INNOVATION: 30. august 2016 i Vasa. Program og påmelding.
NÆRINGSLIV: 22. september i Umeå. Program og påmelding ventes om kort tid.
MILJØ: 26. oktober i Härnösand. Program ikke klart enda.
For å se hvilke satsingsområder som har fått flest søknader så langt, og hvilke bevilgninger som er gjort i programmet, kan du ta en kikk på programstatussiden her.