Tilbake

Nytt Interreg-prosjekt gir nytt liv til bysentrum

Fredrikstad kommune skal samarbeide med fem svenske kommuner for å øke sentrumsområdenes verdi og tilrekningskraft. Foto: Thomas M. Hansen

Seks kommuner i Norge og Sverige skal bruke de neste tre årene på å gjøre sine bysentra mer attraktive.

Gjennom årtier har stadig flere kjøpesentra blitt etablert utenfor byenes sentrumsområder, gjerne nært gjennomfartsårer og trafikknutepunkt. Utviklingen setter sitt tydelige preg på de tradisjonelle handels- og serviceområdene i bykjernen. Selv i relativt store byer kan man i dag bli møtt med tomme butikkvinduer og «til leie»-skilt. Med lavere aktivitet i sentrum reduseres også byenes tiltrekningskraft på egne innbyggere, besøkende og potensielle tilflyttere.

Prosjektet «Urban Platsinnovation», som nylig ble godkjent som Interreg-prosjekt av styrekomiteen i Grenseløst Samarbeid (Sverige-Norge-programmet), vil forandre på dette. Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan sentrumsnære prosjekter kan utvikles for å øke attraktiviteten. Kunnskapsfundamentet skal legge til rette for strategiske og varige valg i kommunenes egen planlegging.

Arbeidet med å øke sentrumsbedriftenes konkurransekraft og legge til rette for innovative ideer forener private og offentlige aktører i kommunene Fredrikstad, Lysekil, Strömstad, Åmål, Trollhättan og Uddevalla. Prosjekteiere er Lysekils kommun og Fredrikstad kommune.

Totalbudsjettet for prosjektet er drøyt 3,6 millioner euro, hvorav 1,8 millioner euro bevilges via EUs og norske Interreg-midler.

Kontakt

  • Bjørg Johnsrud Western

    Fredrikstad kommune

    916 16 570

    Send e-post

    Kontaktperson for prosjektet Urban Platsinnovation

Tilbake