Regionale stjerner skal skinne

Gjennom RegioStar-konkurransen ønsker EU-kommisjonen å rette søkelyset mot gode eksempler på regional utvikling. Særlig legges det vekt på å synliggjøre originale og innovative prosjekter med overføringsverdi og som kan inspirere til innsats i andre regioner.

I 2016-utgaven av RegioStars skal det deles ut priser i fem kategorier:

Vinneren kåres i forbindelse med Open Days, som i år arrangeres i tidrommet 10. – 13. oktober.

Nominasjoner kan sendes inn via de enkelte Interreg-programmens forvaltende myndigheter eller direkte fra prosjektleder med tilslutning fra forvaltende myndighet.