Mer samarbeid i Nord

Den største interessen for å delta i det grenseregionale samarbeidet i de nordligste områdene i Norge, Sverige og Finland finnes innen innsatsområdet entreprenørskap, fulgt av kultur og miljø:

Til forskjell fra tidligere utlysninger var ikke innsatsområdet forskning og innovasjon åpent for delområde Nord. Nå starter styringskomiteen sitt arbeid med å prioritere hvilke av søknadene som skal få støtte. Komiteen fatter vedtak for den tredje utlysningsrunden 10. mai.

Den fjerde utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekter åpner 1. april.

Om Interreg Nord

Interreg VA Nord skal styrke grenseoverskridende innovasjonssystemer og øke kapasiteten for grenseoverskridende samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter. Samtidig skal programmet prioritere miljø- og kulturelle spørsmål, blant annet gjennom å bevare det biologiske mangfoldet og den unike kulturarven i en følsom subarktisk og arktisk region. Målet er å utvikle ressurseffektive og miljøvennlige løsninger som er avgjørende for utviklingen av grisgrendte strøk i nord.

Programmet skal støtte prosjekter som fremmer samisk kultur, språk og økonomisk aktivitet.

Videre skal programmet arbeide for å utvikle et grenseoverskridende arbeidsmarked i de nordligste regionene i Sverige, Finland og Norge.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor disse innsatsområdene:

• Grenseoverskridende forskning og innovasjon
• Entreprenørskap i små og mellomstore bedrifter
• Samisk kultur og språk
• Økt arbeidsmobilitet over landegrensene

Millioner til gode prosjekter

Interreg Nord-programmet er tildelt om lag 42 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF), en økning på 8 millioner euro sammenlignet med perioden 2007 – 2013. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering på ca 25 millioner euro fra Sverige og Finland, samt drøyt 17 millioner euro fra norsk side.