Millioner til mer samarbeid i Skandinavia

Det er klart etter at Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har godkjent ti søknader fra den andre utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekter mellom partnere i Norge, Sverige og Danmark.

– Også i denne utlysningen merket vi stor interesse for å søke om midler, og det er vi glade for. I utvelgelsen har vi fokusert på prosjekter hvor man i fellesskap løser utfordringer i Norge, Sverige og Danmark. Vår erfaring er at det er mye mer effektivt å utnytte den kompetansen og de erfaringene som finnes på tvers av grensene, snarere enn å jobbe hver for seg, sier Magnus Schönning, leder for programsekretariatet.

Fem av de ti godkjente prosjektene har norske prosjektpartnere med på laget.

Den tredje utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar med søknadsfrist 4. mars. Utlysningen er åpen for samtlige av programmets fire innsatsområder. Denne utlysningen er åpen for prosjekter som omfatter delområdene Kattegat-Skagerrak og Øresund, men ikke for delområdeoverskridende prosjekter.

Interessenter i Kattegat-Skagerrak-regionen oppmuntres særlig til å søke innen innsatsområdene lavkarbonøkonomi og bærekraftig transport.