Høgskolen i Hedmark får Interreg-støtte til banebrytende krisehånderingsprosjekt

Prosjektet, som nylig ble godkjent av styrekomiteen i Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia, skal resultere i nye, forskningsbaserte og funksjonelle IKT-verktøy som gjør det mulig å øve oftere, bedre og billigere. Dette skal brukes i utdanning av fremtidens bredskapsansvarlige. Gjennom Future Crisis Management legges det til rette for nettverk og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og regioner gjennom samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige.

[faktaboks tittel=»Prosjektets aktiviteter består blant annet av:» plassering=»ingen»]

 

Samarbeidsprosjekt
interreg_Sverige-Norge_fund_SV_RGB_650x250pxFuture Crisis Management er et omfattende prosjekt med en total kostnadsramme på i overkant av 14,8 millioner, hvorav den norske andelen utgjør 5,4 mill. Høgskolen i Hedmark og forskningsprosjektet Preparing for Future Crisis Management  har fått bevilget 2 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge. I tillegg har  Hedmark Fylkeskommune gått inn med en medfinansiering på 700 000 kroner.

Prosjektet, som skal gå over tre år, er et resultat av samarbeid mellom et solid fagmiljø ledet av førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken ved Høgskolen i Hedmark, Østerdalen sivil-militære kompetansesamarbeid, Crisis Training AS og Fylkesmannen i Hedmark sin beredskapsavdeling. I tillegg har vi med følgende samarbeidsparter; NVE, Sivilforsvaret, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og Våler kommune.

Betydelig kompetansemiljø
Høgskolens avdeling for økonomi og ledelse på Rena har i de senere årene satset betydelig på fagområdene beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Dette har resultert både i utvikling av nye studier og i et konkret samarbeid med offentlige beredskapsaktører og privat virksomhet.

– Dette forskningsprosjektet er verdifullt for vår egen utvikling og satsning på fagområdet, og vil i sin tur bidra ytterligere til kompetanseheving for beredskapsaktører og andre samarbeidspartnere i vår region, sier prodekan for utdanning ved Campus Rena, Kristin Stevik til høgskolens nettsider.