Test om du har en grenseløst god idé i Nord

Dette er den tredje utlysningen av prosjektmidler i Interreg Nord. Programmet legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske områder gjennom sitt arktiske særpreg med kaldt klima, mørketid, store naturområder og en enorm ressursrikdom. Fram mot 2020 skal programmet styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet.

Gir råd til søkere
Den 11. september gir programmets eksperter gode råd til aktører som vurderer å sende inn søknad i denne tredje utlysningen av prosjektmidler. [faktaboks tittel=»Påmeldingsfrist» plassering=»høyre»] Frist for å melde seg på slik prosjektrådgiving, er 4. desember. I forkant av konsultasjonen bør du fylle ut skjemaet for prosjektideer. Denne og påmeldingsinformasjon finner du her. [/faktaboks] I Tromsø vil du ha muligheten til å diskutere din ide om grenseoverskridende samarbeid direkte med ekspertene.

Prosjekter i Interreg Nord kan ha norske partnere fra Finnmark, Troms og Nordland. Programmets delområde Sápmi omfatter i tillegg Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark.