Val videregående skole gjorde Europa til læringsarena for sine elever

[sitat navn=»Halvor Mortensen, Val videregående skole»] Det er de gode resultatene fra det internasjonale samarbeidet som gjør at skolen for lengst har gjort internasjonalisering til en uttalt strategi. [/sitat]

Da den private skolen takket ja til å bli med i den prestisjefylte, trønderske havbrukssatsinga AquaReg (Interreg IIIC) i 2003, kastet ledelse, lærere og elever seg bokstavelig talt ut i det ukjente. Fra før hadde skolen nøyd seg med sine egne fasiliteter for opplæring i akva- og agrokultur. Nå skulle de bruke Europa som læringsarena.

– Vi valgte blåskjell som fokus for det våre elever skulle lære i den spanske sjømatregionen Galicia og på vestkysten av Irland. Vi skulle lære de spanske og irske skoleelevene om industriell produksjon av laks, forteller Halvor Mortensen.

Halvor Mortensen, Val videregående skole. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Halvor Mortensen, Val videregående skole. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Han koordinerte elevutvekslingen i AquaReg fram til prosjektslutt i 2007. Erfaringene var udelt positive.

Internasjonal merittliste

Val videregående har siden utviklet utenlandsopphold for alle sine naturbruksstudier innen havbruk, landbruk og hest. Listen over prosjekter og europeiske finansieringskilder er lang:

Har gjort skolen bedre

Halvor Mortensen har vært sentral i utviklingen av det programfinansierte utdanningstilbudet ved Val videregående. Han mener internasjonaliseringen har gjort skolen både bedre og mer attraktiv for både elevene, lærerne og næringslivet.

Internasjonaliseringen har gitt Val videregående skole et fortrinn innen marine arter og alger. Foto: Val VGS
Internasjonaliseringen har gitt Val videregående skole et fortrinn innen marine arter og alger. Her sanker norske elever fingertare for sporedyrking i Irland. Foto: Val VGS

– Det er de gode resultatene som gjør at skolen for lengst har gjort internasjonalisering til en uttalt strategi. De internasjonale samarbeidspartnerne våre har bidratt til at vi kan være tidlig ute med egne fordypningsfag på alger og marine arter og undervisningskonsesjoner for blåskjell- og algedyrking. Vi er også med i det NORA-finansierte prosjektet ALGET som legger til rette for utveksling av kunnskap og erfaringer innen makroalgedyrking mellom næringsaktører, FoU-miljøer og kompetanseformidlere, sier Mortensen.

Skolens eget utviklingsselskap, Val FoU AS, er også involvert i europeiske utviklingsprosjekter innen utvikling av antigroverktøy som kommer norske havnæringer til gode.