Tilbake

Val videregående skole gjorde Europa til læringsarena for sine elever

Fransk havbruk er langt fra det samme som i Norge. Det er ikke været heller... Innfanging av stamfisk under besøk hos Lycce de la Mer (skole i Frankrike) som blant annet har oppdrett av Seabass og Seabream i jordammer.Foto: Val videregående skole

Interreg vekket skoleledelsens nysgjerrighet. Drøyt ti år senere er internasjonalt samarbeid blitt en viktig del av utdanningen ved den videregående skolen i Nord-Trøndelag.

Det er de gode resultatene fra det internasjonale samarbeidet som gjør at skolen for lengst har gjort internasjonalisering til en uttalt strategi.
Halvor Mortensen, Val videregående skole

Da den private skolen takket ja til å bli med i den prestisjefylte, trønderske havbrukssatsinga AquaReg (Interreg IIIC) i 2003, kastet ledelse, lærere og elever seg bokstavelig talt ut i det ukjente. Fra før hadde skolen nøyd seg med sine egne fasiliteter for opplæring i akva- og agrokultur. Nå skulle de bruke Europa som læringsarena.

– Vi valgte blåskjell som fokus for det våre elever skulle lære i den spanske sjømatregionen Galicia og på vestkysten av Irland. Vi skulle lære de spanske og irske skoleelevene om industriell produksjon av laks, forteller Halvor Mortensen.

Halvor Mortensen, Val videregående skole. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Halvor Mortensen, Val videregående skole. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Han koordinerte elevutvekslingen i AquaReg fram til prosjektslutt i 2007. Erfaringene var udelt positive.

Internasjonal merittliste

Val videregående har siden utviklet utenlandsopphold for alle sine naturbruksstudier innen havbruk, landbruk og hest. Listen over prosjekter og europeiske finansieringskilder er lang:

  • 2007-2010: Studieturer til Irland for akvakultur/studieforberedende
  • 2009-2010: Blåskjellsamarbeid med irske dyrkere
  • Fra 2011: Utveksling av akvakulturelever til Irland i samarbeid med Marine Institute (Leonardo da Vinci-programmet)
  • Fra 2013: Utveksling av landbruks- og hesteelever med Nederland (Leonardo da Vinci)
  • 2013-2014: Partnerskapsprosjekt landbruk med Nederland og Frankrike (Leonardo da Vinci)
  • 2013-2014: Bilateralt utvekslingsprosjekt landbruk med Sverige (NordPlus junior)
  • Fra 2014: Partnerskapsprosjekt akvakultur med Frankrike og Irland (Erasmus+-programmet)
  • 2015-2016: Flernasjonalt utvekslingsprosjekt landbruk (NordPlus junior)
  • 2015-2017: Utvekslingsprosjekt akva/landbruk/hest med Irland og Nederland (Erasmus+)

Har gjort skolen bedre

Halvor Mortensen har vært sentral i utviklingen av det programfinansierte utdanningstilbudet ved Val videregående. Han mener internasjonaliseringen har gjort skolen både bedre og mer attraktiv for både elevene, lærerne og næringslivet.

Internasjonaliseringen har gitt Val videregående skole et fortrinn innen marine arter og alger. Foto: Val VGS
Internasjonaliseringen har gitt Val videregående skole et fortrinn innen marine arter og alger. Her sanker norske elever fingertare for sporedyrking i Irland. Foto: Val VGS

– Det er de gode resultatene som gjør at skolen for lengst har gjort internasjonalisering til en uttalt strategi. De internasjonale samarbeidspartnerne våre har bidratt til at vi kan være tidlig ute med egne fordypningsfag på alger og marine arter og undervisningskonsesjoner for blåskjell- og algedyrking. Vi er også med i det NORA-finansierte prosjektet ALGET som legger til rette for utveksling av kunnskap og erfaringer innen makroalgedyrking mellom næringsaktører, FoU-miljøer og kompetanseformidlere, sier Mortensen.

Skolens eget utviklingsselskap, Val FoU AS, er også involvert i europeiske utviklingsprosjekter innen utvikling av antigroverktøy som kommer norske havnæringer til gode.

Tilbake