Tilbake

Forenklet administrasjon av prosjekter, men strengere krav til målbare resultater

Prosjektkoordinator Svein Øderud mener de nye programmene gjør det enklere å administrere Interreg-prosjekter. Det kan Frida Sviland fra Telemarkskanalen regionpark nyte godt av. Denne uka møtte hun sine internasjonale partnere på Interworks i Amsterdam, for å diskutere nytt samarbeid. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Forenklingene i de ny Interreg-programmene gjør det enklere å budsjettere, administrere og rapportere. Samtidig er kravene til målbare resultater og partnerskapets kompetanse blitt strengere.

Det mener Internasjonal prosjektkoordinator Svein Øderud ved South-Norway European Office. Interreg.no

Bare det at søknadsskriving og rapportering nå skjer online, er et stort framskritt.
Svein Øderud, prosjektkoordinator
treffer han under Interworks i Amsterdam, et verksted for utvikling og partnersøk til nye prosjekter i Interreg B Nordsjøprogrammet. Siden 2007 har Øderud hatt mer enn en finger med i flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og har erfaring fra både de grenseregionale A- og transnasjonale B-programmene.

Forenklinger tas godt i mot

– Det er kanskje ikke så voldsomt store endringer på Interreg-programmene som verktøy for regional utvikling. Men forenklingene som er gjort i forhold til søknader og prosjektgjennomføring er positive. Bare det at søknadsskriving og rapportering nå skjer online, er et stort framskritt. Det samme gjelder måten man beregner partnernes egeninnsats og «overhead» til administrasjon på, mener Øderud.

120 deltakere fra alle sju deltakernasjoner i Nordsjøprogrammet deltok på prosjektidémøtet i Amsterdam denne uken. Flere norske prosjekter kan være under oppseiling. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
120 deltakere fra alle sju deltakernasjoner i Nordsjøprogrammet deltok på prosjektidémøtet i Amsterdam denne uken. Flere norske prosjekter kan være under oppseiling. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Budsjettering av administrasjonskostnader skjer nå automatisk i Nordsjøprogrammet, og utgjør 15 prosent av personalkostnadene i prosjektet. Øderud tror at forenklingene vil gjøre det enklere å gjennomføre Interreg-prosjekter.

Skjerper krav til resultater

Under prosjektverkstedet i Amsterdam, understreket programsekretariatet at Interreg-programmene nå stiller krav om tydelig fokus. De ønsker prosjekter med mål om å implementere kunnskap og løsninger som kommer hele regionen til gode. Skal du ha håp om å få prosjektfinansiering, må du også kunne vise til konkrete og målbare prosjektresultater. Svein Øderud er positiv til det forsterkede resultatfokuset.

– Dette betyr også at kravene til prosjektpartnerne øker. For å bli partner i nye prosjekter, må du ha en klart definert rolle og utgjøre en positiv forskjell for prosjektresultatet, mener Øderud.

Norsk interesse

Blant de 120 deltakerne på prosjektverkstedet, var det flere norske aktører med mer eller mindre modne prosjektidéer. Blant disse var Frida Sviland fra Telemarkskanalen Regionalpark. Telemark har gjennom mange år vært deltaker i vannveiprosjekter, men for Sviland er det første gangen hun deltar på et prosjektverksted i regi av et Interreg-program.

– Telemarkskanalen er den eneste norske vannveien med direkte kontakt med sjøen. Skal vi kunne utvikle vår vannvei, må vi internasjonalt for å treffe «likesinnede», sier Sviland.

Regionalparken bygger nå videre på tidligere Interreg-partnerskap, og målet er å levere en prosjektskisse – såkalt Expression of Interest – sammen med partnere i blant annet Nederland, Belgia og Storbritannia innen fristen i mars.

 

Kontakt

  • Øderud, Svein

    Sør-Norges Europakontor og Knutepunkt Sørlandet

    +47 951 60 932

    Send e-post

Tilbake