Regionkontorene engasjerte mange under den 13. utgaven av Open Days i Brussel

Open Days LogoHver høst arrangerer EUs regionutvalg (Committee of Regions) og Europakommisjonens generaldirektorat for regional- og bypolitikk (DG REGIO) den europeiske uken for regioner og byer, best kjent som Open Days. Her møtes 6000 deltakere og 600 innledere fra land både i og utenfor EU til arbeidsgrupper, debatter, utstillinger og nettverksarrangementer om regional og lokal utvikling. Fra Norge deltar delegasjoner fra hele landet.

Norske regioner bidrar

Open Days hadde også i år en tydelig norsk tilstedeværelse. Det er naturlig, mener Jan Edøy, direktør for Osloregionens europakontor.

– Open Days er viktig fordi det er Europas største møteplass for kommuner, regioner, akademia og næringsliv. Her er det store muligheter til å danne nye og utvide sine eksisterende nettverk, samt bygge nye relasjoner for å møte felles utfordringer. Open Days fungerer således som et stort verksted hvor aktører fra ulike samfunnssektorer danner konsortier som også i fellesskap gjennomfører konkrete prosjekter innen ulike EU-programmer sier Edøy til regjeringen.no.

Gjennom uka kunne deltagerne velge fra et innholdsrikt program, bestående av debatter og andre arrangement der både regionale aktører, EU-kommisjonen og regionutvalget sto for innholdet.

De regionale og lokale styringsnivåene står for en tredjedel av de offentlige utgiftene og to tredjedeler av de offentlige investeringene i EU-landene. Den typiske deltageren på Open Days er derfor ansatt i embedsverket på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Fortsetter i Norge

Open Days ble innledet med et introseminar på Norges Hus i regi av de seks norske regionkontorene i Brussel. Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes ønsket velkommen før deltagerne blant annet fikk innblikk i hvordan regionkontorene arbeider i Brussel og hvordan Open Days fungerer som et verktøy for regionalt samarbeid.

– Alle regionkontorene i Brussel inviteres hvert år til å delta i arrangement. De norske regionkontorene er svært aktive og påtar seg arrangement både i Brussel og i Norge. Open Days kunne ikke gjennomføres uten regionkontorenes deltagelse, sier Edøy.

I løpet av november og desember gjennomføres det en rekke arrangementer i Norge under Open Days-paraplyen. Du kan lese mer om de lokale arrangementene her.