Tilbake

Regionkontorene engasjerte mange under den 13. utgaven av Open Days i Brussel

Jan Edøy.

Det er helt naturlig at Open Days har en tydelig norsk tilstedeværelse, mener direktør Jan Edøy ved Osloregionens europakontor.

Open Days LogoHver høst arrangerer EUs regionutvalg (Committee of Regions) og Europakommisjonens generaldirektorat for regional- og bypolitikk (DG REGIO) den europeiske uken for regioner og byer, best kjent som Open Days. Her møtes 6000 deltakere og 600 innledere fra land både i og utenfor EU til arbeidsgrupper, debatter, utstillinger og nettverksarrangementer om regional og lokal utvikling. Fra Norge deltar delegasjoner fra hele landet.

Norske regioner bidrar

Open Days hadde også i år en tydelig norsk tilstedeværelse. Det er naturlig, mener Jan Edøy, direktør for Osloregionens europakontor.

– Open Days er viktig fordi det er Europas største møteplass for kommuner, regioner, akademia og næringsliv. Her er det store muligheter til å danne nye og utvide sine eksisterende nettverk, samt bygge nye relasjoner for å møte felles utfordringer. Open Days fungerer således som et stort verksted hvor aktører fra ulike samfunnssektorer danner konsortier som også i fellesskap gjennomfører konkrete prosjekter innen ulike EU-programmer sier Edøy til regjeringen.no.

Gjennom uka kunne deltagerne velge fra et innholdsrikt program, bestående av debatter og andre arrangement der både regionale aktører, EU-kommisjonen og regionutvalget sto for innholdet.

De regionale og lokale styringsnivåene står for en tredjedel av de offentlige utgiftene og to tredjedeler av de offentlige investeringene i EU-landene. Den typiske deltageren på Open Days er derfor ansatt i embedsverket på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Fortsetter i Norge

Open Days ble innledet med et introseminar på Norges Hus i regi av de seks norske regionkontorene i Brussel. Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes ønsket velkommen før deltagerne blant annet fikk innblikk i hvordan regionkontorene arbeider i Brussel og hvordan Open Days fungerer som et verktøy for regionalt samarbeid.

– Alle regionkontorene i Brussel inviteres hvert år til å delta i arrangement. De norske regionkontorene er svært aktive og påtar seg arrangement både i Brussel og i Norge. Open Days kunne ikke gjennomføres uten regionkontorenes deltagelse, sier Edøy.

I løpet av november og desember gjennomføres det en rekke arrangementer i Norge under Open Days-paraplyen. Du kan lese mer om de lokale arrangementene her.

Tilbake