50 ber om såkornpenger for å utvikle sine prosjektidéer

Gjennom EUs Seed money facility tilbyr Interreg Østersjøregionen støtte til prosjektforberedende aktiviteter. Programmet oppfordrer prosjektutviklere fra hele Østersjøregionen til å søke støtte til prosjektforberedelser innenfor alle temaene i EUs østersjøstrategi. Så langt har 50 prosjektutviklere søkt om til sammen 1,8 millioner euro i tidligfasestøtte. 45 av disse oppfyller søknadskriteriene, og vil bli vurdert. En endelig fordeling av såkornmidlene er ventet innen februar 2016.

Såkornfondet finansierer inntil 85 % av prosjektbudsjettet. Norske aktører kan delta på lik linje med aktører fra EU-landene rundt Østersjøen. De forberedende prosjektene har en varighet på inntil ett år, med budsjett på mellom 30 000 og 50 000 euro.