Tilbake

50 ber om såkornpenger for å utvikle sine prosjektidéer

Østersjøprogrammet mottok 50 søknader om midler til tidligfase prosjektutvikling.

Gjennom EUs Seed money facility tilbyr Interreg Østersjøregionen støtte til prosjektforberedende aktiviteter. Programmet oppfordrer prosjektutviklere fra hele Østersjøregionen til å søke støtte til prosjektforberedelser innenfor alle temaene i EUs østersjøstrategi. Så langt har 50 prosjektutviklere søkt om til sammen 1,8 millioner euro i tidligfasestøtte. 45 av disse oppfyller søknadskriteriene, og vil bli vurdert. En endelig fordeling av såkornmidlene er ventet innen februar 2016.

Såkornfondet finansierer inntil 85 % av prosjektbudsjettet. Norske aktører kan delta på lik linje med aktører fra EU-landene rundt Østersjøen. De forberedende prosjektene har en varighet på inntil ett år, med budsjett på mellom 30 000 og 50 000 euro.

Tilbake