EU reviderer sin naboskapspolitikk. Det betyr ny tilnærming til samarbeidet med EUs partnerland i øst og sør, og økt fokus på sikkerhet

Den såkalte naboskapspolitikken styrer Europas måte å samhandle med sine naboland for å sikre gode politiske forbindelser og økonomisk integrasjon.

EU har nå gjennomgått naboskapspolitikken med en omfattende høringsprosess med samarbeidsland, internasjonale organisasjoner, fagforeninger, det sivile samfunn og akademia.
– Vi bør gå bort fra forestillingen om at Den europeiske union er i sentrum omringet av naboland, til ideen om et nytt partnerskap basert på samarbeid. I en tid med mange utfordringer både innenfor og utenfor våre grenser, er et sterkt partnerskap med våre naboer grunnleggende, sa Mogherini da hun presenterte den reviderte politikken.
– Vi står ovenfor globale trusler som må løses av det internasjonale samfunn i fellesskap. Vi må sammen skape tryggere omgivelser, forsøke å løse krisene som preger vår felles region, støtte utvikling og vekst i de fattigste områdene, og takle de grunnleggende årsakene til migrasjon, fortsatte hun.
Politikk, økonomi og sikkerhet
Den nye naboskapspolitikken vil fokusere på den politiske, økonomiske, og sikkerhetsmessige stabiliteten i regionen. Mogherini beskrev de fem pilarene som revideringen blir bygget på slik:
  1. Økonomisk utvikling og opprettelsen nye arbeidsplasser
  2. Energisamarbeid
  3. Sikkerhet
  4. Migrasjon
  5. Tettere samarbeid med «naboenes naboer»