12 prosjekter godkjent etter første utlysningen av støtte i Nordsjøregionen

Nordsjøen har gjennom alle tider vært en arena for utveksling og samarbeid mellom de omkringliggende landene. Nå er det klart for mer samarbeid i regi av Interreg Nordsjøregionen, som har godkjent 12 prosjekter i den første runden med økonomisk støtte.

Den første utlysningen ble kunngjort i april og var åpen for samtlige fire innsatsområder:

• Konkurransekraft
• Lavkarbonøkonomi
• Miljø og ressurser
• Bærekraftig transport

Her finner du en oversikt over de godkjente prosjektene.

Nordsjøprogrammet er et av flere Interreg-programmer som har innført en to-trinns modell for søknadsprosessen. I den første fasen skal prosjektutviklerne sende inn en prosjektskisse som skildrer hovedtrekkene i prosjektet. Blant de innsendte prosjektskissene er 23 mottatt godkjenning og invitasjon til å sende inn en fullverdig søknad.