Tilbake

12 prosjekter godkjent etter første utlysningen av støtte i Nordsjøregionen

Åpner for nye søknader fra 15. januar 2016.

Nordsjøen har gjennom alle tider vært en arena for utveksling og samarbeid mellom de omkringliggende landene. Nå er det klart for mer samarbeid i regi av Interreg Nordsjøregionen, som har godkjent 12 prosjekter i den første runden med økonomisk støtte.

Den første utlysningen ble kunngjort i april og var åpen for samtlige fire innsatsområder:

• Konkurransekraft
• Lavkarbonøkonomi
• Miljø og ressurser
• Bærekraftig transport

Her finner du en oversikt over de godkjente prosjektene.

Nordsjøprogrammet er et av flere Interreg-programmer som har innført en to-trinns modell for søknadsprosessen. I den første fasen skal prosjektutviklerne sende inn en prosjektskisse som skildrer hovedtrekkene i prosjektet. Blant de innsendte prosjektskissene er 23 mottatt godkjenning og invitasjon til å sende inn en fullverdig søknad.

Tilbake