Tilbake

Ser tilbake på gode resultater

Hva kan man få til med seks år og 148 millioner euro til disposisjon? For å gjøre en lang historie kort: 78 samarbeidsprosjekter mellom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia.

Nytt verktøy viser frem resultatene fra sju års samarbeid rundt Nordsjøen.

Nordsjøprogrammets nye «resultatbank» ble presentert i forbindelse med overvåkningskomiteens møte i Haag denne uken. Databasen gir prosjektutviklere og utviklingsaktører i hele regionen enkel tilgang til informasjon om de 78 prosjektene som ble gjennomført i perioden 2007 til 2014. Målet med nettstedet er å vise frem gode resultater, samt å inspirere til mer samarbeid over landegrensene i årene som kommer.

I prosjektbanken kan du enkelt filtrere på regioner og innsatsområder for å finne de resultatene som er mest relevante for deg.

Tilbake